Sodium Picramate

  • Skupina: Špatné
  • Další názvy: pikramát sodný

Sodium Picramate se řadí mezi tzv. aromatické aminy. Aromatické aminy se používají jako součást oxidačních i neoxidačních barev na vlasy. Sodium Picramate je sodná sůl kyseliny pikramové. Kyselina pikramová může být používaná jako součást barviv i samostatně. Obě složky mají barvicí schopnosti, které přímo závisí na dalších přidaných látkách. Pikramát sodný se může používat v konečném produktu až do 0,6 %. Barvy na vlasy s obsahem kyseliny pikramové a pikramátu sodného musí být opatřené upozorněním na obsah látek ve výrobku, protože mohou vyvolat alergickou reakci i přesto, že nejsou ve velkém množství vstřebávány kůží.

Sodium Picramate je brán jako jedna z méně agresivních chemikálií, které jsou používané v tzv. semipřírodních barvách na vlasy. Podle dostupných výzkumů dráždí (v závislosti na výši dávkování) kůži a dýchací ústrojí. Je toxický při požití, má nepříznivý vliv na orgánové soustavy převážně trávicí a reprodukční orgány. Půspobí také hemotoxicky, což znamená, že nepříznivě ovlivňuje játra a ledviny. Je toxický a nebezpečný pro vodní organismy. V Evropské unii je maximální povolený limit 0,6 %. Pro člověka však Sodium Picramate nepředstavuje silná zdravotní rizika.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: