Steareth-20

Steareth-20 je syntetická sloučení PEGu (polyethylene glycol) a stearyl alkoholu. Kvůli výskytu PEGu může být potenciálně toxický, v kosmetice je ovšem povolený a neměl by vykazovat žádné nebezpečí na zdraví. Do kosmetických přípravků se přidává jako pomocný emulgátor, spojuje tedy ostatní složky k sobě, funguje i jako rozpuštědlo a stabilizuje produkt, čímž prodlužuje celkovou trvanlivost. Má mírné mycí schopnosti. Mimo nepravděpodobnou toxicitu nemá žádné jiné negativní účinky na zdraví.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: