Sulfonic Acids

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: Sulfonové kyseliny

Sulfonic Acid neboli sulfonová kyselina je organická látka, které se řadí mezi organosírové sloučeniny. Tuto kyselinu je možné považovat za „klasickou“ anorganickou kyselinu sírovou, která má jednu hydroxylovou skupinu nahrazenou organickým substituentem. Získává se procesem sulfonace. Sulfonové kyseliny mají díky své polaritě tendenci krystalizovat do pevných látek anebo se vyskytují jako čiré viskózní kapaliny. Hojně se využívají v chemickém průmyslu jako katalyzátor nebo k výrobě detergentů, ve vodě rozpustných barviv a katalyzátorů, sulfoamidových léčiv či iontoměřičových pryskyřic. Aromatické sulfonové kyseliny jsou zvláště užitečné jako meziprodukty nebo výchozí materiály při syntéze – například při přípravě fenolů.

Sulfonové kyseliny se užívají i v kosmetickém průmyslu. Při aplikaci na kůži může kyselina sulfonová absorbovat škodlivé UV záření. Kromě ochrany pleti má schopnost zabránit jiným aktivním složkám v produktu, aby negativně reagovali na sluneční záření. Dalším přínosem je, že některé sulfonové kyseliny mají schopnost exfoliovat pokožku, čímž ji udržují čistou a hladkou. Brání také běžným kožním onemocněním, jako je akné, suchost či svědění. Jedná se o bezpečnou látku pro kosmetické účely, pokud je užívána v koncentraci do 4%. 

Produkty, ve kterých Sulfonic Acids najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: