Polyuretan

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: Polyurethan

Polyuretan je polymer složený z řetězce organických jednotek spojených uretanovými články. Polyuretan je lehký, pevný, pružný a otěruvzdorný. Používá se pro výrobu pružných odolných elastomerů, vysoce výkonných aditiv, pěn, syntetických vláken či těsnění. Dále mohou být využity k výrobě nábytku nebo zvukově izolačních pěn. V kosmetickém odvětví lze nalézt polyuretany v přípravcích vlasové péče, a to zejména u stylingových produktů jako jsou laky na vlasy nebo přípravky chránící vlasy před teplem. Přidávají se i do krémů na opalování, kde se využívá jejich vlastnosti vytvářet film na povrchu pokožku a tím jí chránit. U polyuretanů nastává problém při jejich splachování do odpadních vod, proto je snaha o vytvoření polyuretanů s lepší biologickou rozložitelností.

Produkty, ve kterých Polyuretan najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: