Sodium Metasilicate

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: Metakřemičitan sodný

Sodium metasilicate je anorganická sůl, která se typicky jeví jako bílá prášková nebo vločkovitá pevná látka. Komerčně se získává tavením oxidu křemičitého u s uhličitanem sodným. Jedná se o iontovou sloučeninu skládající se ze sodných kationtů a polymerních metakřemičitanových aniontů. S kyselinami reaguje za vzniku silikagelu. Je to všestranná složka, kterou lze mimo jiné použít jako lepidlo, inhibitor koroze a tmel. V kosmetických přípravcích a produktech osobní péče působí jako chelatační činidlo a detergent. Často se přidává do barev na vlasy, přípravků na holení, do koupele či ústní hygieny. Využití najde také v pracích prostředcích. Rovněž se využívá jako přísada, která zabraňuje korozi obalu. Nejsou záznamy o nežádoucích či senzibilujících účincích této látky.

Produkty, ve kterých Sodium Metasilicate najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: