Přijatelné

Snažíme se zákazníkům umožnit co největší výběr, neomezujeme se tedy jen na produkty, ve kterých není ani stopa po nepřírodních látkách. Určité ingredience jsou poměrně neutrální, ničemu neprospějí, ale také ničemu nijak zvlášť neublíží a je na každém, zda-li se rozhodne je z používání vyřadit či nikoliv. Mohou však představovat zátěž pro životní prostředí, protože se často jedná o cizorodé, špatně biologicky odbouratelné složky, které se v něm akumulují. Je na každým, zda se rozhodne takovéto látky z používání vyřadit či nikoliv. Také v této kategorii mají své místo nezbytné a pro přírodní kosmetiku povolené konzervační látky, či látky, které se do produktu přidávají v menším množství za účelem např. úpravy konzistence, pH, stabilizace, maskování zápachu atd.

Přednosti

  • mohou zvyšovat uživatelský komfort produktu
  • zabezpečují bezpečnost produktu

Nevýhody

  • mohou narušovat přirozené rytmy a harmonii pokožky
  • mohou být hůře biologicky odbouratelné