BIO

Certifikační znak tzv. „BIO zebra“ představuje celostátní ochrannou známku pro bio potraviny. Toto národní logo se používá k označení produktů ekologického zemědělství a certifikát je vydáván nezávislými kontrolními organizacemi. Certifikace je udělena, jen pokud produkt splňuje veškerá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Přírodní certifikát BIOPřírodní certifikát BIO

Každá země s rozvinutým ekologickým zemědělstvím má vlastní národní certifikát, který zaručuje, že produkt splňuje veškeré standardy zákona o ekologickém zemědělství. V České republice označuje bio produkty tzv. "BIO zebra" a kód kontrolní organizace.

Každý výrobce, který produkuje výrobky, jež mají svůj původ v ekologickém zemědělství, a chce, aby nesly označení bio, musí podepsat s jednou z kontrolních organizací smlouvu a podrobit se jejich pravidlům, nařízením a pravidelným i nepravidelným kontrolám. V současnosti jsou ke kontrolám pověřeny tři nezávislé organizace, a to KEZ, o.p.s., ABcert AG a BIOKONT CZ. Certifikát je udělován na jeden rok a při nedodržení předpisů může být kdykoliv odebrán.

Při kontrolách se důraz klade hlavně na prostředí, ve kterém žijí hospodářská zvířata, čím jsou krmena a zda nejsou nějakým způsobem zanedbávána. U plodin se prověřuje místo a způsob skladování a přítomnost nepovolených látek či toxických pesticidů. Důležitou součástí certifikace je rovněž kontrola administrativy a účetnictví.

Každý bio produkt musí být označen slovem bio, kódem organizace, která původ výrobku ověřila, grafickým logem s názvem "BIO zebra" a od 1. července 2010 také logem EU - "BIO list".

http://www.kez.cz/

Značky, u kterých certifikát BIO najdete: