CARBON NEUTRAL COMPANY

Certifikace CarbonNeutral označuje společnosti, které minimalizují své vlastní emise CO2 a tím snižují nárůst globálního oteplování. Uhlíkové neutrality obecně lze dosáhnout vyrovnáváním emisí oxidu uhličitého s jeho pohlcováním nad rámec přírodních procesů nebo snížením emisí uhlíku změnou zdrojů energie (obnovitelná energie) a průmyslových procesů. Společnost Carbon Neutral Company certifikuje nejenom uhlíkově neutrální podniky, ale také produkty či služby po celém světě. Proto, aby společnosti byla certifikace udělena musí splňovat přísná kritéria a postupy Protokolu CarbonNeutral. Ten je pravidelně přezkoumáván globálním poradním fórem předních vědců, enviromentálních expertů a vedoucích podniků

Přírodní certifikát CARBON NEUTRAL COMPANY

Uhlíkově „CO2 “ neutrální podniky svou činností také podporují některé ze 17 globálních cílů udržitelného rozvoje, které vydala OSN. Jsou to cíle na ochranu planety před změnami klimatu, k vytvoření bezpečnějšího, lepšího a spravedlivějšího světa, které mají být splněny do roku 2030. Mezi tyto cíle se řadí např. zdraví, kvalitní život a vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda a kanalizace, dostupné a čisté energie, důstojná práce a ekonomický růst, klimatická opatření či život na souši (toto jsou cíle, které podporuje svou činností značka Eliah Sahil).

Značky, u kterých certifikát CARBON NEUTRAL COMPANY najdete: