UEBT

Označení UEBT potvrzuje dodržování etických principů při získávání surovin. Společnost tak během pěstování, sklizně a dalšího zpracovávání surovin klade důraz na ochranu biodiverzity. Potvrzuje také závazek platit všem osobám, které jsou součástí dodavatelského řetězce, spravedlivé mzdy a zacházet s nimi s respektem.

Přírodní certifikát UEBT

Unie pro etický bio obchod UEBT neziskové sdružení, které podporuje a zároveň ověřuje závazky společností, které se zavázaly k etickému získávání surovin. UEBT stanovuje celosvětově uznávané principy etického získávání surovin. Unie pro etický BIO obchod byla založena jako odborná organizace OSN na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a pravidel stanovených Konferencí OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Označení UEBT potvrzuje dodržování etických principů při získávání surovin. Společnost tak během pěstování, sklizně a dalšího zpracovávání surovin klade důraz na ochranu biodiverzity. Potvrzuje také závazek platit všem osobám, které jsou součástí dodavatelského řetězce, spravedlivé mzdy a zacházet s nimi s respektem. Označení UEBT, které uděluje Unie pro etický obchod, se vztahuje na všechny postupy, které souvisí se získáváním zdrojů pro výrobu přírodní kosmetiky. 

Mezi 7 hlavních kritérií, které směrnice UEBT stanovuje, se řadí:

1. Zachování biologické rozmanitosti 

2. Udržitelné využívání biodiverzity

3. Dohledání původu přírodních složek

Dodržování národních a mezinárodních zákonů

Přiměřené pracovní podmínky a zajištění potravin pro osoby, které se podílejí na lokálním získávání surovin

Jasné informace týkající se vlastnictví půdy a práva k používání a přístupu k přírodním zdrojům

 

Značky, u kterých certifikát UEBT najdete: