DEMETER

Ochranná známka Demeter se užívá pro označení produktů biodynamického zemědělství v přibližně padesáti zemích světa. Certifikát Demeter je udělován po splnění dalších kritérií nad rámec ekologického zemědělství (každá země má vlastní národní standard) a užití této značky je podmíněno velmi přísnými kontrolami a smluvními podmínkami.

Přírodní certifikát DEMETERPřírodní certifikát DEMETER

Biodynamické zemědělství představuje alternativní způsob hospodaření v zemědělství, popsaný rakouským zakladatel antroposofie, filosofem, pedagogem a esoterikem Rudolfem Steinerem. Nejen on si začal všímat, že potraviny, s nimiž se denně setkává, mají naprosto odlišnou chuť od stejných potravin z dětství. Správně usoudil, že za změnu chuti a kvality může drancující způsob zemědělství, používání dusíkatých hnojiv a masový rozvoj produkce potravin.

Roku 1924 zorganizoval přibližně pro stovku posluchačů Steiner ve Slezsku sérii přednášek, ve kterých objasnil svou ideu "zemědělského organismu", spočívající v ohleduplném způsobu zemědělství obohaceném o nový způsob hnojení a oživování půdy, využívající speciální biodynamické preparáty zlepšující odolnost plodin.

Součástí biodynamického způsobu pěstování plodin je také zohledňování kosmických procesů - počítá s vlivem planet, hvězd, měsíce, slunce, souhvězdí a jejich umístění ve zvěrokruhu.

Roku 1928 byla zavedena ochranná značka Demeter pro označení produktů biodynamického zemědělství. Tuto značku mohou nést pouze produkty, jež kromě dodržení požadavků a směrnic pro ekologické zemědělství dané země, splňují přísný Demeter standard. 

Kosmetika označená logem demeter musí splňovat podmínky pro kontrolovanou přírodní kosmetiku a podle množství surovin Demeter rozlišuje tři úrovně certifikace:

- "pravý" Demeter certifikát mohou nést bio produkty (minimálně 95 % z certifikovaných ekologických složek), jež obsahují minimálně 90 % surovin z biodynamického zemědělství

- dalším typem jsou bio produkty (minimálně 95 % z certifikovaných ekologických složek) obsahující minimálně 66 % surovin z biodynamického zemědělství, které mohou být označeny logem Demeter s poznámkou "v přechodu na Demeter"

- poslední úrovní jsou bio produkty (minimálně 95 % z certifikovaných ekologických složek) obsahující minimálně 10 % surovin z biodynamického zemědělství, které mohou ve složení u příslušných složek uvádět poznámku "složka Demeter"

http://www.demeter.net/

 

 

Značky, u kterých certifikát DEMETER najdete: