CSE

CSE (Certified Sustainable Economics) v překladu „certifikovaná udržitelná ekonomika“ je standardem kvality pro udržitelné řízení společnosti. Standardy pro certifikaci CSE vytváří Společnost pro aplikovanou etiku v podnikání (Society of Applied Ethics in Business, GFaW), která je také samotným průkopníkem v oblasti certifikací společností za udržitelnost. Koordinaci celé certifikační činnosti a samotné přidělení certifikace má na starosti celosvětová inspekční společnost EcoControl GmbH. Vedle certifkace CSE uděluje EcoControl také certifikát Demeter, NaTrue a další. Samotný EcoControl je zároveň auditován nezávislou certifikační kanceláří.

Přírodní certifikát CSE

Certifikace CSE se vztahuje na všechny aktivity dané společnosti, které jsou průběžně sledovány. Udržitelnost je kontrolována nejenom v oblasti samotných produktů (v případě kosmetických společností), ale také v oblasti celé ekonomiky, ekologie a sociální odpovědnosti. Pro příklad se jedná o způsob nakládní s odpadními vodami a odpady, o pracovní podmínky zaměstnanců a jejich další možnosti vzdělávání či o kontrolu dodavatelů a jejich snahu a úsilí být udržitelný. EcoControl provádí audit jedenkrát ročně. Inspektoři ověřují nejenom, zda společnost splňuje stanovené standardy, ale zda se oproti minulému roku dále vyvíjí a stanoví se cíle udržitelnosti na příští rok. Kritéria CSE pro schválené suroviny v přírodní kosmetice odrážejí všeobecné základní požadavky. Přednostně jsou používané certifikované ingredience z ekologického zemědělství či z volného sběru. Není tolerováo testování na zvířatech. Kosmetika nesmí obsahovat látky z petrochemického průmyslu či GMO složky.

Značky, u kterých certifikát CSE najdete: