EWG VERIFIED

CERTIFIKACE Environtmental Working Group (EWG) Verified™ uznává výjimečné standardy čistoty a bezpečnosti výrobků, což potvrzuje, že produkty neobsahují toxické nebo škodlivé chemikálie a že výrobní procesy společnosti splňují přísná kritéria.

Přírodní certifikát EWG VERIFIED

Environmental Working Group (EWG) je nezávislá a nezisková organizace, která shromažďuje a sdílí veřejně dostupné informace na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Zaměřuje se na ochranu spotřebitelské bezpečnosti a působí dvojím způsobem. V první řadě vyvíjí tlak na vládu Spojených států, aby regulovala a zakazovala škodlivé chemikálie. Provádí také nejmodernější výzkum, který pomáhá spotřebitelům určit, které výrobky jsou bezpečné a které jsou naopak zdraví škodlivé. Dále vydává příručky pro spotřebitele, které analyzují složky ve stovkách tisíců spotřebních potravin, čisticích prostředků a produktů z oblasti tělové péče.

Značky, u kterých certifikát EWG VERIFIED najdete: