Zero Plastic Inside

Logo ZERO PLASTIC INSIDE deklaruje, že daný produkt neobsahuje žádné mikroplastové přísady. 

Proč jsou mikroplasty problémem?
 
Mikroplasty, které jsou pouhým okem stěží viditelné a proudí přímo z odtoku koupelny do kanalizace. Čistírny odpadních vod nejsou navrženy tak, aby je odfiltrovaly a tak mikroplasty přispívají k „plastové polévce“ tvořicí se v oceánech. Tam se dostávají do těl mořských živočichů  a stávají se součástí potravinového řetězce. Protože lidé jsou v konečném důsledku na vrcholu tohoto řetězce, je pravděpodobné, že se mikroplasty dostanou touto cestou i k nám. Mikroplasty nejsou biologicky odbouratelné a jakmile se dostanou do (mořského) prostředí, je téměř nemožné je odstranit.
 
Přírodní certifikát Zero Plastic Inside

Značky, u kterých certifikát Zero Plastic Inside najdete: