FSC

FSC představuje mezinárodní certifikační systém zabývající se kontrolou konkrétních lesů a zaručující, že tyto lesy jsou obhospodařovány v souladu s ekologickými, sociálními a majetkovými kritérii definovanými standardem FSC. Hlavní činností je tedy certifikace vyhovujících systémů hospodaření a následného zpracování dřeva.

Přírodní certifikát FSC

Logo se zeleným stromem označuje certifikát FSC (Forest Stewardship Council - v překladu správa lesa), který vznikl v osmdesátých letech minulého století jako reakce na bezohledné drancování nejen tropických pralesů.

Certifikát je udělován za splnění přísných podmínek standardu FSC, které se týkají ekologie i sociálních a majetkových kritérií. Lesní hospodaření musí respektovat všechny příslušné zákony dané země i mezinárodní úmluvy a smlouvy a musí vyhovovat všem principům a kritériím daným FSC standardem. Pokud vlastník lesa splní všechny podmínky, má právo užívat logo FSC, které na trhu odliší jeho dřevo od dřeva nejasného původu.

Při koupi produktu označeným ochrannou známkou FSC má spotřebitel jistotu, že dřevo pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů. V současnosti se prodává více než 20 tisíc druhů výrobků s logem FSC a zahrnuje certifikovaný nábytek, hračky, okna, dveře, schody, potřeby pro domácnost a pro kutily. Ze dřeva FSC se staví i velké objekty jako jsou domy a mosty. Používání FSC se začíná rozmáhat i v odvětví papírenství.

http://www.czechfsc.cz/

Značky, u kterých certifikát FSC najdete: