GOTS

The Global Organic Textile Standard (GOTS) je celosvětově uznávaný standard pro textilie vyrobené z organických vláken (ovčí vlna, bavlna). Definuje ekologická i sociální kritéria na velmi vysoké úrovni v celém dodavatelském řetězci (sklizeň surovin, ekologický a sociálně zodpovědný způsob zpracování, označování až po distribuci). Na dodržování standardů pravidelně dohlíží nezávislý kontrolní orgán. Certifikace GOTS může být udělena pouze textilním výrobkům obsahujícím minimálně 70 % organických vláken. Všechny použité chemické látky, jako např. barviva, musí splňovat určitá enviromentální a toxikologická kritéria.

Přírodní certifikát GOTS

GOTS rozlišuje dvě úrovně certifikace dle množství použitých organických vláken:

„organic“ obsahuje minimálně 95 % bio certifikovaných vláken, zbývající procenta připadají buď na konvenční přírodní vlákna (s vyloučením vláken z GMO rostlin, konvenční bavlny a angorské vlny) či regenerovaná celulózová vlákna

„made with x % organic“ tvoří minimálně 70 % látky bio certifikovaná vlákna, maximálně 30 % necertifikovaná vlákna, z toho je povoleno maximálně 10 % syntetických vláken (resp. max. 25 % pro ponožky, legíny a sportovní oblečení).

 

Příklady klíčových kritérií při zpracování a výrobě organických vláken:

- všechny fáze výroby organických vláken musí být separovány od výroby klasických konvenčních vláken a musí být jasně identifikovány,

- zákaz používání: formaldehydu, toxických těžkých kovů, aromatických rozpouštědel, nano částic, GMO a enzymů GMO, azobarviv uvolňujících karcinogenní amino sloučeniny,

- k bělení povoleno pouze používání bělicích prostředků na bázi kyslíku (chlorovaná nejsou povolena),

- respektování sociálních zásad (ochrana před diskriminací, zákaz dětské práce, bezpečnost a čistota pracoviště, svoboda zaměstnání, životní mimnimum, přijatelná pracovní doba, atd...).

Značky, u kterých certifikát GOTS najdete: