The Nordic Swan Ecolabel

Organizace The Nordic Swan Ecolabel usiluje o snížení dopadu výroby a spotřeby zboží na životní prostředí - a usnadňuje spotřebitelům a profesionálním kupujícím výběr zboží a služeb, které jsou z hlediska životního prostředí nejlepší. Stanovuje přísné environmentální požadavky ve všech příslušných fázích životního cyklu produktu, přísné požadavky na chemikálie používané ve výrobcích s ekoznačkou. Také neustále zpřísňuje požadavky na zboží a služby s cílem vytvořit udržitelný rozvoj.
Přírodní certifikát The Nordic Swan Ecolabel

Značky, u kterých certifikát The Nordic Swan Ecolabel najdete: