ClimateCare

ClimateCare je jedna z nejstarších společností, která se zabývá snižováním emisí. Funguje už od roku 1997 a podporuje projekty na celém světě. Hlavní finanční podpora jde na obnovitelné energie, efektivní využívání energie a obnovu pralesů. Cílem společnosti ClimateCare je snížit dopady našeho běžného života na životní prostředí, stejně tak i snížit vypouštěné emise do ovzduší.

Přírodní certifikát ClimateCare

Certifikát Climate Care potvrzuje, že emise oxidu uhličitého, které byly uvolněné během výroby produktů, byly zároveň vykompenzovány projektem snižování emisí skleníkových plynů tak, aby se snížila rychlost globálních změn klimatu. Cílem certifikátu je podpořit energeticky nenáročné způsoby výroby, které nezpůsobují únik oxidu uhličitého. Zároveň podpořit projekty, které mají přímý vliv na snižování skleníkových plynů v ovzduší. To vše tak, aby se maximálně redukovaly změny v klimatu a nedocházelo ke globálnímu oteplování.

Pokud chce společnost získat certifikát, měla by podpořit jednotlivé projekty organizace ClimateCare. Certifikát je vydáván právě jako potvrzení o finanční účasti na projektech, které mají pozitivní vliv na globální ovzduší. Zároveň jsou výrobcům doporučena opatření, která zmenšují emise skleníkových plynů při výrobě. Díky tomu má v podstatě udělení certifikátu dvojí účinek na snižování emisí.

climatecare.org