Fair for Life

Férovost nemá hranice.

Certifikační programy pro spravedlivý obchod v rámci odpovědných dodavatelských řetězců a společenské odpovědnosti firem. Svět, kde je obchod hybnou silou pozitivní a udržitelné změny, která přináší prospěch lidem a jejich životnímu prostředí.  

Fair for Life je certifikační program pro spravedlivé podmínky v zemědělství, výrobě a obchodu. Byl vytvořen v roce 2006 švýcarskou biologickou nadací ve spolupráci se skupinou IMO, poté ji v roce 2014 převzala skupina Ecocert, aby splnila specifickou poptávku zúčastněných stran ekologického zemědělství.

Fair for Life podporuje přístup spravedlivého obchodu, který umožňuje všem producentům a pracovníkům, kteří jsou v sociálně-ekonomickém znevýhodnění, přístup k širší škále sociálních a ekonomických výhod. Spravedlivý obchod je součástí širšího kontextu udržitelného rozvoje v regionu, který chrání a podporuje místní sociální strukturu, zejména ve venkovských podmínkách. 

Značky, u kterých certifikát Fair for Life najdete: