CPK

Kromě známých a časem již ověřených zahraničních certifikátů se u nás můžeme setkat i s poměrně novou českou eko certifikační značkou, jejíž název tvoří zkratka slov Certifikovaná přírodní kosmetika – tedy CPK. Certifikát vycházející ze standardů francouzské společnosti Ecocert zaručuje, že výrobek neobsahuje syntetické sloučeniny a látky škodlivé organismu.

Přírodní certifikát CPK

Na rozdíl od přísných směrnic pro bio potraviny, neexistuje v České republice žádná právní norma, která by specifikovala podmínky pro označování kosmetiky jako „přírodní kosmetika“ nebo „bio kosmetika“. Výrobce si tedy může sám definovat pravidla o tom, co bude jako přírodní označovat, a takto označené výrobky prodávat. Proto se na trhu můžeme setkat s množstvím kosmetických výrobků, které se „tváří“ jako velmi přírodní a nezávadné, a přitom jejich základ mnohdy tvoří ropné deriváty a syntetické složky.

Certifikační značka CPK byla založena roku 2007 a hlavními cíli této společnosti jsou usnadnění orientace spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikou, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí. Jakýkoli výrobce si může zažádat o certifikát, a pokud produkt splňuje přísné podmínky, může na svém obalu nést logo CPK zaručující opravdovou přírodnost.

Udělovatelem certifikátu CPK je KEZ – Kontrola ekologického zemědělství o.p.s. – nezávislý kontrolní orgán, který současně kontroluje i ekologické zemědělství.

Jednou z hlavních a nejdůležitějších podmínek pro získání tohoto certifikátu je používání výhradně přírodních surovin, jejichž sběr probíhá šetrným způsobem. Důraz je kladen na ochranu životního prostředí a minimální dopad na přírodu.

Výrobek nesmí obsahovat syntetické sloučeniny a látky škodlivé lidskému zdraví. Zakázáno je také používat geneticky modifikované složky, ropné deriváty, syntetické vonné látky, chemické konzervační látky, umělá barviva, chemické UV filtry a látky živočišného původu, jejichž získání zahrnuje smrt zvířete (výjimku tedy tvoří látky jako lanolin, med nebo mléko, které nejsou podmiňovány úhynem zvířete). Výrobky nesmí být testovány na zvířatech.

Stejně jako většina zahraničních certifikačních kolegů, i CPK se zaměřuje nejen na složení produktů, ale i na způsob výroby a obalové materiály. Žádoucí je ekologická únosnost a recyklovatelnost obalů.

http://www.kez.cz/prirodni-a-bio-kosmetika

Značky, u kterých certifikát CPK najdete: