Organic Food Chain Australia

Organic Food Chain Australia (OFC) je schválená ekologická certifikační organizace uznaná Ministerstvem zemědělství, vody a životního prostředí na základě objednávek na kontrolu vývozu (certifikace ekologických produktů).

Přírodní certifikát Organic Food Chain Australia

Klíčovým principem v ekologických produkčních systémech je nasměrovat zemědělskou činnost na zlepšení obsahu půdy tak, aby rostliny a zvířata dostávaly spíše přirozeně se vyskytující živiny než prvky rozpustné ve vodě.

Produkty certifikované OFC nesmí obsahovat:

- geneticky modifikované organismy (GMO)
- syntetická aditiva
- chemické insekticidy, herbicidy nebo fungicidy
 
Dále nesmí být ošetřeny ionizujícím zářením. Nesmí narušovat přirozený metabolismus hospodářských zvířat a rostlin a nesmí být vyráběny pomocí nanotechnologií.

Značky, u kterých certifikát Organic Food Chain Australia najdete: