Certified B Corporation

Certifikace organizace B-Corporation je nezávislá norma, podle níž mají společnosti podle výsledků svého hodnocení plnit standardy sociální udržitelnosti, environmentální výkonnosti a odpovědnosti a být pro veřejnost transparentní. Certifikace organizace B-Lab se vztahuje na celou společnost, tedy na všechny produktové řady a problémové oblasti. 

Přírodní certifikát Certified B Corporation

Certifikace Certified B Corporation poskytuje měřítko činnosti společnosti v oblasti životního prostředí a v rámci společnosti. Chce-li společnost získat certifikaci B Corporation, musí nejprve projít online vyhodnocením. Hodnocení se týká celého provozu společnosti, a měří pozitivní vliv společnosti v oblastech správy, pracujících, komunity, životního prostředí i produktů či služeb, které poskytuje. Kvůli důvěryhodnosti se standard certifikace B Corporation řídí principy nezávislosti, komplexnosti, srovnatelnosti, dynamičnosti a transparentnosti.

Značky, u kterých certifikát Certified B Corporation najdete: