FAIR TRADE

Společnost Fairtrade v současnosti tvoří nejvíce rozšířený celosvětový systém sociální certifikace. Hlavním cílem je zlepšení životní úrovně znevýhodněným producentům a pracovníkům z rozvojových zemí. Výrobky označené ochrannou známkou Fairtrade splňují všechny sociální, ekonomické a enviromentální standardy stanovené organizací Fairtrade Inernational.

Přírodní certifikát FAIR TRADE

Fair trade v překladu znamená "spravedlivý obchod". První společnost, jež se zabývala problémem zneužívání práce v rozvojových zemích, vznikla již ve 40. letech minulého století. Do osmdesátých let vzniklo mnoho dalších společností, které aktivně podporovaly zlepšení životních podmínek v rozvojových zemích. Označování výrobků logy Fairtrade mělo výrazný úspěch a proto bylo třeba vytvořit jednotný mezinárodní koncept. Roku 1989 vznikla společnost IFAT (International Fair Trade Association), dnes známá jako WFTO (World Fair Trade Organisation)

Certifikát Fairtrade je udělován společností FLO-CERT se sídlem v Německu. Kontrole podléhají všechny úrovně výroby produktu, od kontroly výrobce a producenta až po balené výrobky. 

Hlavními principy standardu Fairtrade jsou:

Spravedlivá cena Zákaz dětské práce Důstojné pracovní podmínky Rozvoj komunit Ekologická udržitelnost, ochrana životního prostředí

Dále organizace dbá na zvyšování informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích. Poskytuje tak šanci na důstojný život konkrétním lidem. 

Ochranné logo Fairtrade mohou nést pouze výrobky, které splňují veškeré podmínky. Certifikát se vztahuje pouze na tyto konkrétní výrobky, ne na společnosti nebo organizace, které s nimi obchodují.

http://www.fairtrade.cz/

Značky, u kterých certifikát FAIR TRADE najdete: